Asemakaavaehdotus nähtävillä: Itikka, korttelit 4 ja 24, Itikanmäenkatu

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Itikka, korttelit 4 ja 24, Itikanmäenkatu
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitu
Tiedoksiantoaika: 17.3.2021 – 15.4.2021
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen