Asemakaavaehdotus nähtävillä: Itikka, kortteli 22 (osa) / Kärrääjänkatu

Asemakaavaehdotus nähtävillä: Itikka, kortteli 22 (osa) / Kärrääjänkatu
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristö / Kaupunkisuunnittelu ja kaavoitus/Kaupunki
Tiedoksiantoaika: 1.2.2023 – 2.3.2023
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen