Kirjastosta apua opiskeluun, ymmärrystä yhteiskunnasta ja maksuttomia tiloja

Ministerit Andersson ja Saarikko pitävät puhetta Apila-kirjastossa

Seinäjoen kaupunginkirjaston vuotuinen asiakaskysely toteutettiin lokakuussa. Kyselyn teemoina olivat aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus. Vastauksia saatiin hyvä määrä, 559 kappaletta. Iso kiitos kaikille vastaajille.

Vastauksista 61 % koski pääkirjastoa, 13 % Nurmon kirjastoa, 7 % Peräseinäjoen ja 13 % Ylistaron kirjastoja. Kirjastoautoja koskevia vastauksia oli 3 %. Vastaajista 83 % oli naisia. Yli 35-vuotiaita oli 71 % vastaajista.

Vastaajien tyytyväisyys kirjaston palveluihin oli edelleen korkea. Tyytyväisyys palveluihin sai arvioinnin 4,6 asteikolla 1-5. Tyytyväisyys aukioloaikoihin sai arvioinnin 4,3. Kaikki lähikirjastomme ovat nyt omatoimikirjastoja. Lähikirjastojen asiakkaat olivat selvästi tyytyväisempiä aukioloaikoihin kuin pääkirjaston asiakkaat. Tänä vuonna selvitimme myös tyytyväisyyttä kirjaston tiloihin. Kyrkkärin ja Nurmon kirjastot saivat uudet tilat viimeisen vuoden aikana. Tyytyväisyys tiloihin sai kokonaisarvioinnin 4,6. Tyytyväisimpiä olivat Kyrkkärin (4,8) ja Nurmon (4,6) mutta myös pääkirjaston (4,6) asiakkaat.

Yksi kirjaston lakisääteisistä tehtävistä on edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Vastaajista 53 % oli oppinut uusia asioita kirjaston avulla. Kirjasto oli saanut 52 % vastaajista innostumaan uusista asioista. Vastaajista 33 % kirjasto oli innostanut olemaan aktiivinen asioissa, jotka heitä kiinnostavat. Kiinnostavia ihmisiä oli kohdannut 24 % vastaajista. Avoimissa vastauksissa asiakkaat nostivat esiin opiskelun, tiedonhankinnan ja ajan tasalla pystymisen sekä maksuttomien tilojen merkityksen yhteiskunnalliselle aktiivisuudelleen.

Selvitimme myös, millaisiin tapahtumiin vastaajat ovat kirjastossa osallistuneet. Näyttelyihin oli tutustunut tai sellaisen järjestänyt itse 40 % vastaajista. Neljännes vastaajista oli osallistunut johonkin kirjallisuustapahtumaan tai lukemista edistävään tapahtumaan. Muihin tapahtumiin kuten elokuvaesityksiin, konsertteihin, nukketeatteriesityksiin jne. oli osallistunut 17 % vastaajista. Maailmankatsomuksellisiin tai yhteiskunnallisiin tapahtumiin kuten luento- ja keskustelutilaisuuksiin oli osallistunut 10 % vastaajista.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon juuri voittanut Iida Rauma toi puheessaan 30.11.2022 esiin huolensa lukutaidon heikkenemisestä ja sen vaikutuksesta yhteiskunnalliseen epätasa-arvoon ja demokratian heikkenemiseen. Kirjaston merkitys onkin demokratian ytimessä. Työ jonka teemme kaikenikäisten lukutaidon, myös medialukutaidon ja kriittisen lukutaidon, edistämisessä tukee kansalaisten valmiuksia toimia aktiivisina kansalaisina. Kirjastossa kaikilla on yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä käsiksi tietoon ja kulttuurisisältöön. Maksuttomissa tiloissamme asiakkaat voivat opiskella, käyttää tietotekniikkaa, osallistua tapahtumiin sekä saada neuvontaa ja opastusta tiedon etsintään. Kohtaamispaikkana kirjasto -hankkeessa toteutetut päättäjien ja kansalaisten väliset keskustelutilaisuudet ovat osoittaneet, että kirjasto on myös foorumi yhteiskunnalliselle vuoropuhelulle.

Saimme runsaasti myös vapaata palautetta, sekä kehuja ja kiitoksia että kehittämisehdotuksia. Asiakaspalvelu sai hyvää palautetta osaavuudesta ja ystävällisyydestä. Pääkirjaston aukioloaikoja kehuttiin, mutta saimme niitä koskien myös kehittämisehdotuksia. Aukioloa toivottiin lisää sekä arkipäiviin että viikonloppuihin. Omatoimiajat olivat tulleet tutuiksi lähikirjastoissa ja vastaavaa toivottiin myös pääkirjastoon. Kirjaston toivottiin järjestävän jatkossakin kirjailijavierailuja, hyvinvointitapahtumia, musiikkiesityksiä ja tapahtumia sekä nuorille että ikäihmisille. Mukana oli myös uusia tapahtumakonsepteja kuten National Novel Writing Month ja Bookcaching. Tilat saivat hyvää palautetta etenkin lasten kanssa asioivilta. Toisaalta toivottiin hiljaisuutta ja rauhaa. Tutkimme vapaat palautteet tarkkaan ja mietimme, miten kehittäisimme toimintaamme niiden pohjalta.

Lisätietoja:
Kirsti Länsikallio, kirsti.lansikallio@seinajoki.fi  p. 044 754 1621