Kaupunki esisopimukseen datakeskusalueen tonttikaupasta

Seinäjoen kaupunginhallitukseen tulee ensi maanantaina päätettäväksi kiinteistökaupan esisopimus, jolla kaupunki varautuu myymään ShelCo 294 Oy:n datakeskushankkeita varten yhteensä kymmenien hehtaarien maa-alat Kivennevan alueelta.

Kiinteistökaupan esisopimus koskee noin 43 ha:n suuruista jo asemakaavoittua ja n. 75 ha:n vielä asemakaavoittamatonta kaupungin omistamaa aluetta. Kauppahinta jo asemakaavoitettujen alueiden osalta on yli 7 miljoonaan euroa. Vielä asemakaavoittamattoman kaupungin omistaman 75 ha:n alueen osalta kauppahinta tarkentuu, mutta on todennäköisesti noin 10 miljoonaa euroa.

Sopimuskokonaisuuden osapuolena on myös Kiinteistö Oy DC Seinäjoki, jonka vuonna 2020 solmima maavuokrasopimus päättyy ostajan niin ilmoittaessa. Mikäli kaupungin ja ShelCo 294 Oy:n välillä tehty esisopimus päättyy eikä mitään osaa kiinteistöstä osteta, Kiinteistö Oy DC Seinäjoella on oikeus solmia uusi maanvuokrasopimus kaupungin kanssa vastaavin ehdoin.

Kaupungille maksetaan kiinteistökaupan esisopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä 500 000 euron käsiraha, josta kaupungille jää 200 000 euroa, mikäli esisopimus päättyy.

Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä on erittäin tyytyväinen, että pitkään valmisteilla olleen suurhankkeen rakentaminen saa vauhtia.

– Hanketta on valmisteltu huolellisesti ja hyvässä yhteistyössä. Datakeskusmarkkina käy globaalisti kuumana ja Seinäjoki näyttäytyy hyvin kiinnostavana investointikohteena.

Lisätietoja:

Jaakko Kiiskilä, Seinäjoen kaupunki, 050 340 3401
Jukka-Pekka Joensuu, Kiinteistö Oy DC Seinäjoki, 040 179 8855