Kaupunginhallitus hyväksyi toripaviljongin rakennussuunnitelmat ja aikataulun

Torin puusta rakennettu paviljonki. Ympärillä ihmishahmoja ja taustalla kerrostaloja.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedokseen Keskustorin toripaviljongin suunnitelmat ja toteutuksen aikataulun rakennusaikataulun ja hyväksyi kohteen hankinta-arvolaskelman. Hankkeen urakoitsijaksi valittiin K.E. Construction Oy. Urakkahinta on 549 600 euroa.

Paviljongin rakennustyöt alkavat helmikuussa 2022. Urakkaohjelman mukaan paviljonki on valmis 17.6.2022.

Paviljongin kokonaishankinta-arvo on 880 892 euroa. Hankinta-arvo sisältää noin 100 000 euroa torin AV- ja valaistustekniikan ohjaukseen liittyvää paviljonkirakennuksen ulkopuolista kustannusta. Uudessa kilpailutuksessa paviljongin teräsrungon ja julkisivun kuparointien tuotanto ja asennus irrotettiin kokonaisurakasta Seinäjoen kaupungin hankinnaksi.

Kaupunginhallitus hyväksyi Seinäjoen kaupungin digiohjelman vuosille 2022-2025. Digiohjelma on kaupungin strateginen toimenpideohjelma, jolla tuetaan kaupungin jatkuvaa digitaalista kehittymistä. Digiohjelma viedään kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Seinäjoen yhteiskoulun laajennus- ja korjaushankkeen toisen vaiheen suunnitelmat ja aikataulun sekä valitsi hankkeen urakoitsijat ja hyväksyi kohteen hankinta-arvolaskelman.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että hankkeen määrärahavarausta korotetaan 2 225 000 euroa vuoden 2023 budjettikäsittelyn yhteydessä. Toisen vaiheen kokonaistoteutuksen loppusumma on 6 175 532 euroa. Investointiohjelman jäljellä olevan määrärahavaraus ylittyy  2 225 532 eurolla. Kustannustason nousu johtuu hankesuunnitteluvaiheessa ennakoimattomasta hankkeen laajuuden ja haasteiden kasvusta sekä rakennusalan yleisestä kustannustason noususta.

Yhteiskoulun toisen rakennusvaiheen  pääosan muodostaa nykyisen ruokala- ja liikuntasalisiiven perusteellinen korjaus ja muutos. Siipeen tulee uusia luokkatiloja ja kirjasto. Ruokalaa laajennetaan nykyisen liikuntasalin alueelle. Keittiö peruskorjataan ja laitekanta uusitaan kokonaan. Tekstiilityölle tulee uudet tilat laajennusosana erillisen teknisen työn rakennuksen yhteyteen.

Hankkeen urakkaohjelman mukaan rakennustyöt alkavat maaliskuussa 2022. Urakkaohjelman mukaan kohde valmistuu 30.6.2023.

Johtavaksi hygieenikoksi valittiin eläinlääketieteen lisensiaatti Virpi Ala-Risku.