Kaupunginhallitus hyväksyi Joupin päiväkodin peruskorjauksen suunnitelmat, Luomanrannalle purkulupa

Kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 6.6. Joupin päiväkodin peruskorjauksen suunnitelmat, aikataulun ja urakoitsijat. Päätökset ovat ehdollisia ja edellyttävät voimaan tullakseen, että valtuusto korottaa hankkeelle vuodelle 2023 varattua määrärahaa 1,45 miljoonalla eurolla eli 2,55 miljoonaan euroon. Hankkeen hankinta-arvo on yhteensä 3 557 466 euroa.

Peruskorjaus käsittää tehtyjen kuntoarvioiden mukaiset talo- ja rakennustekniset korjaukset ja uusimiset sekä tilamuutoksia. Sisäänkäyntien yhteyteen toteutetaan vähäisiä laajennuksia, jotka parantavat eteisalueiden toiminnallisuutta.

Kaupunginhallitus päätti käynnistää Ooperin tuulivoimaosayleiskaavan ja hyväksyä kaavan laatijaksi ja YVA-konsultiksi Sweco Oy:n. Kaupunginhallitus päätti myös, että tuulivoimaosayleiskaavan laadinnan ajaksi yleiskaava-alueelle määrätään maankäyttö- ja rakennuslain 38 §:n mukainen rakennuskielto viiden vuoden ajaksi. Lisäksi kaupunginhallitus päätti niistä hankkeista ja tilanteista joita rakennuskielto ja toimenpiderajoitus eivät koske.

Kaupunginhallitus päätti esittää valtuustolle että, se vahvistaisi Pajuluoman ja Hallilanvuoren tonttien hinnat seuraavasti: Pajuluoman alueen kortteleissa AO-1-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28€/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon.

Hallilanvuoren alueella AO-tonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 28€/m², kun tontti ei rajoitu puistoon ja 30 €/m², kun tontti rajoittuu puistoon. Tonttien luovutusmuodoksi päätetään myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus.

Pajuluoman AP-tonttien hinnoiksi esitetään 170 e/k-m2 ja Kasperin Hallilanvuoren AP-tonttien hinnoiksi 170 euroa/K-m2.

Kaupunginhallitus totesi, ettei sillä ole huomauttamista purkulupahakemuksesta, joka koskee ns. Luomanrannan kiinteistöä osoitteessa Asemapäällikkö 9. Alueelle on osana asemanseudun rakentamista laadittu asemakaavan muutos kerrostalokortteliksi.

Yhteenveto 6.6. kokouksen päätöksistä
Kokouksen 6.6. esityslista