Kaupunginhallituksen 20.5.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 146 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 147 Hyvinvointiraportti 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi Hyvinvointiraportin 2023 ja esittää sen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 148 Tilintarkastajan loppuraportti 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi tilintarkastajan loppuraportin tilikauden 2023 tilintarkastuksesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 149 Lainatarjousten käsittely
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää ottaa Seinäjoen kaupungille 25 000 000 euron luoton seuraavasti:

Lainamäärä 25 000 000 euroa
Lainanantaja Kuntarahoitus Oyj
Lainan muoto Kiinteäkorkoinen laina
Lainan korko 3,03 %, korkoindikaatio 6.5.2024 klo 13.00
Laina-aika 10 vuotta, tasalyhenteinen laina-aikana
Lainan lyhennykset Neljännesvuosittain

sekä

hyväksyy talousarviomuutoksena pitkäaikaisten lainojen lisäyksen 25 000 000 euroa, tasetili 2510.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 150 Talousarvion 2024 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2024 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset ja uudelleenbudjetoinnit, Lisätalousarvio 1/2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 151 Ylistaron Vanhustentuki r.y.:n lainan takauksen ehtojen muuttaminen / lainan myöntäminen Ylistaron Vanhustentuki ry:lle/talousarviomuutos
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että

 1. Valtuusto myöntää Ylistaron vanhustentuki ry:lle 250 000 euron lainan 10 vuoden laina-ajalla ehdolla, että lainalla maksetaan ensin pois kaupungin takaajana yhdistyksen puolesta jo maksamat määrät. Lainalle myönnetään kaksi lyhennysvapaata vuotta, tämän jälkeen lainan
  lyhennykset tasalyhennyksin puolivuosittain. Lainan korko on 3 %. Korko maksetaan puolivuosittain. Lainan vakuudeksi yhdistys luovuttaa kaupungille laitoskiinnitykset vuokraoikeuksiin ja vuokra-alueilla oleviin rakennuksiin (laitos 975-404-10-141-L1 ja 975-404-86-1-L1) molempiin
  kohteisiin 300 000 euron määrään saakka. Etusijat niiden kiinnitysten jälkeen, jotka ko. kohteisiin on jo vahvistettu ja jotka ovat yhä lainojen vakuutena.
 2. Lainan myöntämiseksi vuoden 2024 talousarviota muutetaan seuraavasti; Antolainat tili 1238 + 250 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 152 Talouden sopeutusohjelma 2024–2025 Kaupunkiympäristön toimiala / Palveluliikenne
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy kaupunkiympäristölautakunnan ehdottamat poikkeavat sopeutustoimet seuraavasti:

 • Palveluliikenteen lipun hintaa korotetaan kahdesta (2) eurosta viiteen (5) euroon 1.7.2024 alkaen
 • Palveluliikenteen autojen 1-4 palveluaikaa lyhennetään viiteen (5) tuntiin puuttuva sopeutustarve katetaan leikkaamalla Kp 6382 Yksityisteiden hoito 10 000 € yksityisteiden kunnossapidosta ja Kp 6394 Kunnostus 65 000 € katujen hoidosta

Asian käsittely kokouksessa:

Kaupunginjohtajan ehdotus kokouksessa

Kaupunginhallitus hyväksyy;

-Palveluliikenteen lipun hintaa korotetaan kahdesta (2) eurosta viiteen (5) euroon.

-Palveluliikenteen autojen 1-4 palveluaikaa lyhennetään viiteen (5) tuntiin

-puuttuva sopeutustarve katetaan leikkaamalla Kp 6382 Yksityisteiden hoito 10 000 euroa yksityisteiden kunnossapidosta ja Kp 6394 Kunnostus 65 000 euroa katujen hoidosta.

Päätös: Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä ehdotus hyväksyttiin.

§ 153 Hankinta-asia nro 21056 Seinäjoen kaupungin palveluliikenne, option käyttö ajalle 1.8.2024-31.7.2025
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • jatkaa sopimusta palveluntuottajan kanssa optiokaudelle 1.8.2024-31.7.2025 kaupunginhallituksen 20.5.2024 § 152 hyväksymin tarkennuksin.
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimukseen perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 154 Kouran tonttien hinnoittelun tarkistaminen / kaupungin asunto- ja yritystonttien luovutusehtojen tarkistaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että

 • Kouran asemakaava-alueen pientalotonttien myyntihinnaksi vahvistetaan 5 €/m²
 • Kaikkien kaupungin jo hinnoiteltujen ja/tai myynnissä olevien asunto- ja yritystonttien luovutusmuodoksi vahvistetaan sekä myynti että vuokraus tonttien vuosivuokran ollessa 5% myyntihinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 155 Vuokrasopimuksen muutos 743-401-4-506 ja 743-401-4-508 Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteenä olevan maanvuokrasopimuksen muutoksen, jolla muutetaan vuokran määräksi 9666,80 €/v, mitä vuosittain korjataan elinkustannusindeksin muutosta vastaavaksi sopimuksen muiden ehtojen pysyessä ennallaan.
Muutos astuu voimaan takautuvasti 1.1.2024 alkaen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Erkki Välimäki hallituksen jäsenenä ( hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

§ 156 TY-5-tontin 743-55-83-1 vuokraus Roveksen kaupunginosassa / Botnia Cool Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteestä ilmenevän vuokrasopimuksen, jolla kaupunki vuokraa Botnia Cool Oy:lle Roveksen kaupunginosan 83 korttelissa sijaitsevan TY-5-tontin nro 1, kiinteistötunnus, 743-55-83-1, 50 vuodeksi 12 438 euron vuosivuokralla, ja muutoin
vuokrasopimuksesta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 157 Kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen taksat 1.8.2024 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle hyväksyttäväksi 1.8.2024 alkaen liitteen mukaiset uudet kaupunkisuunnittelun ja kaavoituksen taksat.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 158 Seinäjoen kaupungin omarahoitusosuuden hyväksyminen oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeelle
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy ja varaa vuoden 2025 investointimäärärahoihin Seinäjoen kaupungin omarahoitusosuuden 150 000 euroa oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) hankkeelle: ”Roveksen teollisuusalueen hiilineutraali palvelualue”.

Lopullinen omarahoitusosuus tarkentuu hankepäätöksessä. Päätös omarahoitusosuudesta toimitetaan Etelä-Pohjanmaan Liittoon hankkeen rahoitushakemuksen liitteeksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 159 Hankinta-asia nro 21097 koulukuljetukset Seinäjoen kaupungin alueella, sopimusmuutos kohde 2 Nurmon alue ja option käyttämättä jättäminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • olla käyttämättä sopimuksen 210591 optiota kohde 2 Nurmon alue osalta 1.1.2025 alkaen ja pitää sopimuksen arvon nykyisellään, 158 000e vuodessa.
 • hyväksyä muutossopimuksen kohteen 2 Nurmon alue palveluntuottajan kanssa ja valtuuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimuksen
 • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Tätä päätöstä koskeva hankintasopimus syntyy sopimuksen allekirjoittamisella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245