Kaupunginhallituksen 13.5.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 133 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 134 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 135 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 136 Henkilöstökertomus 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee henkilöstökertomuksen tiedoksi ja esittää sen edelleen valtuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 137 Talouskehitys 1–3/2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouskehitys 1-3/2024 katsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 138 Konserniraportointi 1.1. – 31.3.2024
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee kuntayhtymien ja tytäryhtiöiden konserniraportit ajalta 1.1.- 31.03.2024 tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 139 Vuoden 2025 talousarviokehyksen hyväksyminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2025 talousarviokehyksen (raami 1.0) oheisen liitteen mukaisesti.

Asian käsittely kokouksessa

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Tuomas Ojajärven ehdottaneen Erkki Valtamäen kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että vuoden 2025 talousarviokehys ( raami 1 ) hyväksytään siten, että kunnallisveroa nostetaan 1,00 prosentti. Lisäksi Jesse Luhtala ehdotti Raimo Ristilän kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että vuoden 2025 talousarviokehys ( raami 1) hyväksytään siten, että kunnallisveroa nostetaan 0,5 prosenttia. Kun oli tehty kaksi kannatettua kaupunginjohtajan ehdotuksesta poikkeavaa ehdotusta, puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys näiden ehdotusten välillä ja sen jälkeen voittaneen ehdotuksen ja kaupunginjohtajan ehdotuksen välillä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat Tuomas Ojajärven ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Jesse Luhtalan ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 9 JAA-ääntä (Behm Niina, Lehtola Eetu, Mäenpää Mervi, Nummensalo Kati, Ojajärvi Tuomas, Ojaniemi Kati, Peltola Minna, Valtamäki Erkki ja Ylinen Aki ) ja 4 EI-ääntä ( Karhu Johannes ,Ristilä Raimo, Luhtala Jesse ja Risikko Paula). Puheenjohtaja totesi Tuomas Ojajärven ehdotuksen voittaneen. Tämän jälkeen puheenjohtaja ehdotti, että suoritetaan nimenhuutoäänestys , jossa kaupunginjohtajan ehdotusta kannattavat äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat Tuomas Ojajärven ehdotusta äänestävät EI. Puheenjohtajan äänestysehdotus hyväksyttiin. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 8 JAA-ääntä ( Karhu Johannes, Ristilä Raimo, Luhtala Jesse, Mäenpää Mervi, Nummensalo Kati, Ojaniemi Kati, Risikko Paula ja Ylinen Aki) ja 5 EI-ääntä (Behm Niina, Lehtola Eetu, Ojajärvi Tuomas, Peltola Minna ja Valtamäki Erkki ). Puheenjohtaja totesi kaupunginjohtajan ehdotuksen tulleen hyväksytyksi.

Päätös: Kaupunginjohtajan ehdotus hyväksyttiin.

§ 140 Hakemus valtiokonttorille valtiolle tulleen omaisuuden luovuttamisesta kaupungille / Erkki Johannes Laakso

Hallintojohtajan ehdotus:
Kaupunginhallitus päättää, että Seinäjoen kaupunki hakee valtiolta Erkki Johannes Laakson kuolinpesään kuuluvaa valtiolle tullutta omaisuutta käytettäväksi valmistelutekstistä ilmeneviin tarkoituksiin.
Hallintojohtaja oikeutetaan tarkentamaan ko. kohteita hakemukseen, mikäli se on tarpeen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 141 Rakentamattoman AR-tontin takaisinosto, Ylistaro 743-26-21-2
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi oheisen luonnoksen mukaisen kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa takaisin sopimussakkoja perimättä As. Oy Seinäjoen Kuninkaansaarentie 4:ltä Kitinojan kaupunginosan korttelissa 21 sijaitsevan AR-tontin 2, kiinteistötunnus 743-26-21-2. Kauppahinta on 36 396 euroa, minkä lisäksi yhtiölle palautetaan tontin lohkomismaksu 1 250 euroa.

Kaupunginhallitus päättää lisäksi valtuuttaa maankäyttöinsinööri, asuntotontit allekirjoittamaan kauppakirjan kaupungin puolesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 142 Rakennuksen purkamislupahakemuksesta tiedottaminen MRA 67 §:n mukaisesti, Buusti ry, 743-6-70-1, Kauppaneliö 5
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista Buusti ry:n omistaman liikerakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Kauppaneliö 5, 60120 Seinäjoki, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-6-70-1.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 143 Rakennuksen purkamislupahakemuksesta tiedottaminen MRA 67 §:n mukaisesti, EPV Alueverkko Oy, 743-401-15-80, Suupohjantie 163
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa, ettei sillä ole huomauttamista EPV Alueverkko Oy:n omistaman rakennuksen purkamislupahakemuksesta osoitteessa Suupohjantie 163, 60320 Seinäjoki, joka koskee kiinteistöä kiinteistötunnus 743-401-15-80.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 144 Alakoulujen ja erityiskoulujen perusopetusjohtajan viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee alakoulujen ja erityiskoulujen perusopetusjohtajan virkaan 1.8.2024 alkaen KM Tuomo Lukkarin.

Asian käsittely kokouksessa:

Asian käsittelyn jälkeen puheenjohtajan totesi Aki Ylisen ehdottaneen Jesse Luhtalan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kolme hakijaa lähetetään soveltuvuusarviointiin, toteutetaan pisteytys ja myös varalle valitaan joku hakijoista.

Puheenjohtajan kysyttyä kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Aki Ylisen ehdotuksen.

Päätös. Hyväksyttiin Aki Ylisen ehdotus.

§ 145 Ylä- ja yhtenäiskoulujen ja lukioiden perusopetusjohtajan viran täyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Ylä- ja yhtenäiskoulujen ja lukioiden perusopetusjohtajan virkaan 1.8.2024 alkaen valitaan KM Marika Ojala.

Asian käsittely kokouksessa

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen puheenjohtaja totesi Aki Ylisen ehdottaneen Jesse Luhtalan kannattamana kaupunginjohtajan ehdotuksesta poiketen, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että kolme hakijaa lähetetään soveltuvuusarviointiin, toteutetaan pisteytys ja valitaan varalle joku hakijoista.

Puheenjohtajan kysyessä kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Aki Ylisen ehdotus.

Päätös: Hyväksyttiin Aki Ylisen ehdotus.

Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339