Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 9.12.2020

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 86 Talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2021
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää hyväksyä osaltaan talousarvion käyttösuunnitelmat vuodelle 2021 liitteiden 86 A ja 86 B mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 87 Seinäjoen kaupungin perusopetuksen koulujen opetussuunnitelmamuutokset (Marttilan koulu ja Seinäjoen lyseo)
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy Marttilan koulun ja Seinäjoen lyseon koulukohtaiset opetussuunnitelmien muutokset.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 88 Ilmoitus yksityisestä varhaiskasvatustoiminnasta aluehallintovirastoon ja lautakunnan ilmoitus kaupungin materiaalihallintoon/ Päiväkoti TRIO Oy, TRIO Lakeudenpuiston yksikkö
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää
-hyväksyä päiväkoti Trio Oy:n ilmoituksen palvelujen tuottamisesta uudessa yksikössä, TRIO Lakeudenpuistossa, yksityisten varhaiskasvatuspalveluiden tuottajien rekisteriin ja toimittaa asiakirjat Aluehallintovirastoon. Ilmoitusta täydennetään henkilökuntaan liittyvillä tiedoilla ennen toiminnan aloittamista.
-ilmoittaa kaupungin materiaalihallintoon, että päiväkoti voidaan hyväksyä palvelusetelituottajista ylläpidettävään rekisteriin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 89 Palvelusetelin käyttöönotto ja hinnan määritys ryhmäperhepäivähoitoon 1.1.2021 alkaen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ottaa käyttöön palvelusetelin 1.1.2021 alkaen ryhmäperhepäivähoitoon yllä mainituin ehdoin.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 90 Lukuvuoden 2021 – 2022 työpäivät
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää

  • peruskoulujen ja lukioiden lukuvuoden 2021 – 2022 työpäivät liitteen 90 A mukaisesti,
  • esiopetuksen työpäivät siten poikkeavasti, että esiopetus alkaa 12.8. ja päättyy 27.5. ja
  • lukion aikuislinjan työpäivät liitteen 90 B mukaisesti sekä
  • antaa perusopetusjohtajalle oikeuden myöntää erityisestä syystä yksittäiselle peruskoululle luvan poiketa yhden työpäivän osalta päätetystä työpäiväsuunnitelmasta, mikäli ko. työpäivän siirrosta ei aiheudu ylimääräisiä kustannuksia. Näillä kouluilla 14.4.2022 on vapaapäivä.
    Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 91 Kansalaisopiston toiminnan järjestäminen 7. – 21.12.2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
-vahvistaa osaltaan sivistys- ja hyvinvointijohtajan päätöksen ja
-hyväksyy päätöksen johdosta tehdyt toimenpiteet.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 92 Kasvatus- ja opetuslautakunnan kokoukset 2021
Varhaiskavatus- ja koulutuslautakunta pitää vuoden 2021 alkupuolella kokoukset keskiviikkoisin klo 15.30 seuraavasti:
27.1.
24.2.
24.3.
28.4.
26.5.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 93 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi peruskoulujen
oppilastilanteen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.