Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 17.11.2021

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 80 Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2021
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 81 Kristillisen koulun perustaminen Seinäjoelle
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta puoltaa KRASE ry:n anomusta yksityisen kristillisen koulun perustamiseksi Seinäjoelle
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 82 Touhula Leikki Oy:n ylläpitämän päiväkoti Otsontähden toiminnan
siirtäminen Seinäjoen kaupungille
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi yksityisen päiväkoti Otsontähden siirtymisen kaupungin ylläpidettäväksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 83 Kansalaisopiston itsearviointiraportti 2020-2021
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä tiedoksi kansalaisopiston itsearviointiraportin lukuvuodelta 2020-2021.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 84 Opiskeluhuollon omavalvonnan toteutuminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta:

  1. Merkitsee tiedoksi oppilaitoskohtaiset opiskeluhuoltosuunnitelmat ja omavalvonnan tältä osin toteutuneen
  2. Saattaa tämän pykälän tiedoksi opiskeluhuollon ohjausryhmälle
  3. Ohjaa oppilaitokset arvioimaan opiskeluhuoltosuunnitelmien toteutumista yhteisöllisissä opiskeluhuoltoryhmissä kevään 2022 aikana
    Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 87 Lastensuojelulaitosten opetustilojen vuokra- ja vastuunjakosopimukset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy oheismateriaalina olevat vuokra- ja vastuunjakosopimukset Fieterin, Karhunpesän, Kytöpolun, Pihakoivun
lastensuojelulaitosten kanssa lukuvuodesta 2021-2022 alkaen toistaiseksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 86 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.