Kasvatus- ja opetuslautakunnan päätökset 15.3.2023

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 11 Niittyvillan koulun varajohtajan nimeäminen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta valitsee Niittyvillan koulun varajohtajaksi erityisluokanopettaja Maija Latvalan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 12 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2022, kasvatus- ja opetuslautakunta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee tiedoksi tulosaluejohtajien laatimat toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumiset vuodelta 2022.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 13 Määrärahaylitysten sitomiset ja korotukset vuodelta 2022, kasvatus- ja opetuslautakunta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta
-merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1. – 31.12.2022
-merkitsee tiedoksi määrärahojen ylitysesitykset kaupunginhallitukselle ja valtuustolle
-päättää hyväksyä kustannuspaikkojen määrärahaylitysten sitomiset
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 14 Vapaaehtoisen (A2) kielen opiskelu
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää perustaa vapaaehtoisen kielen opetusryhmiä neljäsluokkalaisille asiaselostuksessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.
Koululle, jossa on A2-kielen opetusryhmiä, annetaan tuntiresurssia kaksi viikkotuntia jokaista A2-ryhmää kohden. Vuosittain tulee tarkastella ryhmien määrää. Ryhmän jakamisen raja on 24 oppilasta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 15 Keski-Nurmon koulun koulunjohtajan valinta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen ylläolevan asiaselostuksen perusteella.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 16 Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.