Kärjen uuden koulun rakentaminen alkaa

Havainnekuva rakennuksesta, jossa useita ikkunoita, pihassa puita ja ihmishahmo

Päiväkoti Tähden rinnalle rakennetaan uusi 3-sarjainen Kärjen alakoulu. Koulussa on noin 500 oppilasta. Rakentaminen käynnistyy tänä keväänä, ja koulu valmistuu loppusyksystä 2024.

Koulurakennus on kolmikerroksinen kokonaisuus, joka on käytössä joustavasti myös koulutyön ohella iltaisin alueen muille asukkaille. Luokkatilat rytmittyvät itsenäisiksi soluiksi, joilla on omat pienet aulat. Luokkatilojen lisäksi ensimmäiseen kerrokseen sijoittuu mm. taito- ja taideaineiden tiloja sekä suuri liikuntasali. Toisessa ja kolmannessa kerroksessa ovat luokka-asteiden kotiluokkatilat, koulun henkilökunnan tilat sekä koulukuraattorin ja terveydenhoitajan tilat. Ruokailutila tulee olemaan yhteinen päiväkodin kanssa.

Kärjen alueen viereinen luonnonläheinen Eskoon alue on yksi Seinäjoen kehittyvistä kaupunginosista. Lähialueelle tulee tulevaisuudessa muuttamaan paljon uusia asukkaita, kun Eskoon alue rakentuu valmiiksi. Tulevaisuudessa koulua voidaan laajentaa myös yläkoulurakennuksella samalle tontille.

Lisätietoja:

sivistysjohtaja Antti Takala, 044 550 2677
toimitusjohtaja, Kiinteistö Oy Seinäjoen Palvelutalot Mikko Asunmaa, 044 418 1660

Havainnekuva sisätiloista, jossa käytävää, jumppasali ja portaikko