Karanteenissa tai eristyksessä olevien äänestäminen Seinäjoella

Talvinen ilmakuva Seinäjoen keskustasta.

Aluevaalit 2022

Oikeusministeriön ohjeiden mukaan lääkärin määräämässä karanteenissa tai eristyksessä oleva ei saa tulla sisään äänestyspaikkaan.

Karanteenissa tai eristyksessä olevan äänestäminen on mahdollista vaalipäivänä 23.1.2022 äänestäjälle määrätyn äänestyspaikan pihalla tai ennakkoäänestysaikana (12.-18.1.2022) tietyin edellytyksin ja erityisiä turvajärjestelyjä noudattaen kotiäänestyksessä. Kotiäänestykseen ilmoittautumisaika päättyy tiistaina 11.1.2022 klo 16.

Seinäjoen kaupunki mahdollistaa kuitenkin karanteenissa oleville mahdollisuuden äänestää seuraavilla yleisillä ennakkoäänestyspaikoilla ulkona Seinäjoen kaupungintalolla puhelinnumero 040 774 8512, Ylistaron monipalvelukirjastossa puhelinnumero 06 416 7250 tai 050 379 5228 ja Peräseinäjoen Terästalolla puhelinnumero 050 4108113 tai 0400 692 754. Soittamalla ennakkoäänestyspaikalle äänestys järjestetään ulkona, mieluiten niin, että äänestäjä äänestää autosta käsin. Äänestystoimituksen nopeuttamiseksi äänestäjää pyydetään perehtymään etukäteen ehdokaslistojen yhdistelmään.

Erityisesti toivomme kuitenkin, että äänestäjät odottavat, että karanteeniaika päättyy ennen kuin he tulevat äänestämään  ennakkoäänestyspaikkaan 12.-18.1.2022 välisenä aikana tai äänestävät varsinaisena äänestyspäivänä äänestäjälle määrätyssä äänestyspaikassa, mikäli se on äänestäjälle mahdollista.

Karanteenissa ja eristyksessä olevien äänestäminen vaalipäivänä 23.1.2022 tapahtuu heille määrätyn äänestyspaikan pihalla. Kunkin äänestyspaikan yhteydessä on puhelinnumero, johon soittamalla äänestystapahtuma järjestetään ulkona.