Kansalaisopiston rehtorin viran täyttö

Seinäjoen kansalaisopiston rehtoriksi valittiin kasvatustieteen maisteri Teppo Latvanen. Latvanen on toiminut puolitoista vuotta kansalaisopiston vs. rehtorina, jota ennen hän toimi reilun vuoden kansalaisopiston apulaisrehtorina.

Kaupunginhallituksen nimeämä ja valintaa valmisteleva valitsijatyöryhmä (kaupunginhallituksen pj. ja samalla työryhmän pj. Paula Risikko, kaupunginhallituksen jäsen Mervi Mäenpää, kaupunginhallituksen jäsen Sirkka Penttilä, kasvatus- ja opetuslautakunnan pj. Jouko Peltonen, sivistys- ja hyvinvointijohtaja Heikki Vierula ja henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki) haastatteli 31.1.2022 neljää (4) hakijaa.

Valitsijatyöryhmä päätyi yksimielisesti siihen, että se esitti kaupunginhallitukselle, että kansalaisopiston rehtorin virkaan valitaan hakemuksen, työkokemuksen sekä haastattelusta ja henkilöarvioinnista saadun kokonaisvaikutelman perusteella sopivimpana kasvatustieteen maisteri Teppo Latvanen.

Kaupunginhallitus valitsi kokouksessaan 7.3.2022 valitsijatyöryhmän esityksen mukaisesti Seinäjoen kansalaisopiston rehtorin toistaiseksi voimassa olevaan virkaan Teppo Latvasen.