Kansalaisopiston apulaisrehtorin virka

Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan kasvukeskus ja kansalaisopisto on oleellinen osa kehittyvää kaupunkikeskustaa. Saamme työskennellä upeassa Tammikampus-miljöössä juuri peruskorjatuissa vanhan lääninsairaalan tiloissa. Seinäjoen kansalaisopistossa pääset mukaan ammattitaitoiseen yhteisöön, jossa kohtaavat parikymmentä päätoimista työntekijää sekä yli 300 osaavaa tuntiopettajaa. Keskeisimpiä sisältöjä apulaisrehtorin työtehtävässä ovat kurssisuunnittelu erikseen sovittavilla opetusaloilla, organisointikyky, tiiminjohto- ja vuorovaikutustaidot sekä vastuu opetuksen suunnittelusta, tiedottamisesta ja hallinnosta tehtävänkuvansa mukaisesti. Olemme valtakunnallisesti ja alueellisesti suurimpien opistojen joukossa ja jokainen päivä tarjoaa uudenlaisia haasteita, joissa toimimme ketterästi ja ratkaisukeskeisesti.

Seinäjoen kansalaisopiston apulaisrehtorin virka on vakinainen ja täytetään 1.8.2022 alkaen. Haluamme täydentää työyhteisöämme henkilöllä, jonka osaamisessa yhdistyvät kokonaisuuksien hallinta, vapaan sivistystyön ja opetushallinnon tuntemus sekä halu kehittää kansalaisopistotoimintaa. Tehtävässä tarvitaan hyvää kirjallista ja sanallista ilmaisutaitoa esimerkiksi hanke- ja laaturaporttien koostamisessa sekä opinto-ohjelman kokoamisessa. Kelpoisuusehdot määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti: soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, asianomaisen koulutusmuodon opettajan kelpoisuus sekä riittävä työkokemus opettajan tehtävissä. Palkkaus ja työaika määräytyvät Kunnallisen opetusalan virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakemukset tulee toimittaa sähköisesti kuntarekry.fi -palvelun kautta 26.4.2022 klo 12.00 mennessä (työavain 431820). Ansioluettelo ja kelpoisuutta osoittavat asiakirjat liitetään sähköiseen hakemukseen esimerkiksi pdf-tiedostona. (Yksittäisen liitteen koko enintään 1 Mt.) Alkuperäiset kelpoisuutta osoittavat tutkintotodistukset tulee esittää mahdollisen haastattelun yhteydessä.

Haastatteluun kutsutaan viikolla 17 ja haastattelut pidetään tiistaina 3.5.2022.

Viran täytössä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on viimeistään 30 päivän kuluttua päätöksen tiedoksisaannista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä rikosrekisterilaissa tarkoitettu rikosrekisteriote.