Julkisen taiteen kevätkatsaus tuo yhteen asiantuntijoita ja päättäjiä

Julkisen taiteen toteuttamisen edellytys on sujuva yhteistyö, jota tehdään taiteen hankintaprosessin eri vaiheissa erilaisilla foorumeilla. Julkisen taiteen foorumeita ovat kaupungin monialainen taidetyöryhmä, vuosittainen kevätkatsaus ja kokoonpanoltaan vaihtuvat valinta- ja arviointityöryhmät.

Seinäjoella 8.6. ensimmäistä kertaa järjestettävä julkisen taiteen kevätkatsaus tuo yhteen kulttuurin, rakentamisen ja kaavoituksen asiantuntijoita. Katsauksessa on mukana myös julkisen taiteen asiantuntija Mari Kemppinen Taiteen edistämiskeskuksesta. Tilaisuudessa kuullaan ajankohtaisia puheenvuoroja julkisen taiteen prosessin eri näkökulmista ja suunnitellaan yhdessä pitkäjänteisesti julkisen taiteen ja rakentamisen yhtymäkohtia.

Kevätkatsaus on julkisen taiteen periaateohjelman mukainen tilaisuus, johon on kutsuttu lisäksi kaupunginhallituksen ja -valtuuston jäsenet. Kaupunginhallitus hyväksyi Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelman 11.4.2022.

Alkio Elina

julkisen taiteen koordinaattori , Taidehalli

Karimäki-Nuutinen Sanna

taidekuraattori, opintovapaalla , Taidehalli