Jalosenraitin ja Sareninraitin välinen kevyen liikenteen silta suljetaan

Jalosenraitin ja Sareninraitin välinen kevyen liikenteen silta suljetaan kaikelta liikenteeltä maanantaina 20.12.

Kevyen liikenteen sillalle on tehty kuntokartoitus marraskuussa 2021. Tehdyssä tarkastuksessa on ilmennyt sellaisia vaurioita sillan kantavissa rakenteissa, että silta joudutaan laittamaan käyttökieltoon turvallisuuden vuoksi.