Ilmanlaatutiedote 6.4.2023

Ilman pölypitoisuudet ovat olleet korkealla tasolla Seinäjoella viime päivinä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Vapaudentien mittausasemalla oli tiistaina (4.4.) 79,5 µg/m3 ja keskiviikkona (5.4.) 75,4 µg/m3. Arvot ylittivät terveyden suojelemiseksi annetun vuorokausiraja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Kyseiset päivät olivat ensimmäiset hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityspäivät kuluvana vuonna. Viime vuonna ylityspäiviä oli yhteensä seitsemän.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitykset johtuvat hiekoitushiekkapölyn ja jauhautuneen asfaltin nousemisesta liikenteen vaikutuksesta ilmaan. Kuivat tiet sekä selkeä, heikkotuulinen ja kuiva sää nostavat pölyn ilmaan.

Ennuste:

Vastaavanlainen kuivahko ja poutainen sää jatkuu tämänhetkisen sääennusteen mukaan pitkälle pääsiäisen jälkeen, joten raja-arvon ylitykset ovat jatkossakin mahdollisia. Katupölytilanne paranee huomattavasti mikäli sää muuttuu kosteammaksi.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä Ilmanlaatuportaalissa: www.ilmanlaatu.fi

Mittaustulokset päivittyvät portaaliin tunnin välein.

Katujen siivoukset:

Talvikaudella liukkauden torjuntaan käytetään kivennäisaineksia. Pölypitoisuudet laskevat nopeasti, kun tie kastuu. Seinäjoella katujen siivous ei ole vielä päässyt alkamaan johtuen yöpakkasista. Kun siivoukset alkavat, puhdistetaan pääväylät ensiksi.

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta tai pölyn poistoteholtaan vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla. Lehtipuhaltimen tai vastaavan käyttö hiekan poistossa on kielletty.

Terveysvaikutukset:

Raja-arvon ylittävät hengitettävien hiukkasten pitoisuudet lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystietulehduksia. Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille ovat erityisen herkkiä lapset, vanhukset sekä astmaa ja sydäntauteja sairastavat. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lakaisukone työssään

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola (p. 044 425 5716) ja mittauksista vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Jukka Järvinen (p. 050 581 1695).