Ilmanlaatutiedote

Ilman pölypitoisuudet ovat olleet korkeita Seinäjoella viime päivinä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Vapaudentien mittausasemalla oli maanantaina (18.4.) 56,5 µg/m3 ja tiistaina (19.4.) 77,5 µg/m3. Arvot ylittävät terveyden suojelemiseksi annetun vuorokausiraja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvojen ylityspäiviä on kuluvana vuonna ollut yhteensä viisi. Aiemmat ylityspäivät olivat 23.3. (55,5 µg/m3), 2.4. (54,8 µg/m3) ja 13.4. (87,0 µg/m3).

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitykset johtuvat hiekoitushiekkapölyn ja jauhautuneen asfaltin nousemista liikenteen vaikutuksesta ilmaan. Kuivat tiet sekä selkeä, heikkotuulinen ja kuiva sää nostavat pölyn ilmaan.

Ennuste:

Vastaavanlainen kuiva sää jatkuu vähintään tulevalle viikonlopulle saakka, joten raja-arvon ylitykset ovat lähipäivinäkin mahdollisia. Ensi viikolle ennusteissa näkyy hieman kosteampaa säätä, joka helpottaa katupölytilannetta.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä Ilmanlaatuportaalissa: www.ilmanlaatu.fi

Mittaustulokset päivittyvät portaaliin tunnin välein.

Katujen siivoukset:

Talvikaudella liukkauden torjuntaan käytetään kivennäisaineksia. Pölypitoisuudet laskevat nopeasti, kun tie kastuu. Katujen siivous on tänä keväänä hieman myöhässä johtuen runsaslumisesta talvesta. Seinäjoella tehokkaaseen katujensiivoukseen on ryhdytty tänään keskiviikkona. Pääväylät puhdistetaan ensiksi. Arvion mukaan siivoustyö saadaan tehtyä kaikkien katujen osalta kokonaisuudessaan kahden viikon aikana.

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta tai pölyn poistoteholtaan vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla. Lehtipuhaltimen tai vastaavan käyttö hiekan poistossa on kielletty.

Terveysvaikutukset:

Raja-arvon ylittävät hengitettävien hiukkasten pitoisuudet lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystietulehduksia. Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille ovat erityisen herkkiä lapset, vanhukset sekä astmaa ja sydäntauteja sairastavat. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lakaisukone työssään

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola (p. 044 425 5716) ja mittauksista vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Jukka Järvinen (p. 050 581 1695).