Ilmanlaatutiedote 4.1.2024

Ilman pölypitoisuudet ovat olleet korkealla tasolla Seinäjoella viime päivinä. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Vapaudentien mittausasemalla oli maanantaina (1.1.) 69,4 µg/m3. Arvo ylitti terveyden suojelemiseksi annetun vuorokausiraja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden.

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitys johtuvat hiekoitushiekkapölyn ja jauhautuneen asfaltin nousemisesta liikenteen vaikutuksesta ilmaan. Kuivat tiet sekä selkeä, heikkotuulinen ja kuiva sekä erittäin kylmä sää nostavat pölyn ilmaan.

Ennuste:

Vastaavanlainen erittäin kylmä, kuiva ja poutainen sää jatkuu tämänhetkisen sääennusteen mukaan sunnuntaille (7.1.) asti, joten raja-arvon ylitykset ovat jatkossakin mahdollisia. Katupölytilanne paranee huomattavasti mikäli sää muuttuu kosteammaksi.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä Ilmanlaatuportaalissa: www.ilmanlaatu.fi

Mittaustulokset päivittyvät portaaliin tunnin välein.

Terveysvaikutukset:

Raja-arvon ylittävät hengitettävien hiukkasten pitoisuudet lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystietulehduksia. Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille ovat erityisen herkkiä lapset, vanhukset sekä astmaa ja sydäntauteja sairastavat. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla.

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola (p. 044 425 5716) ja mittauksista vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Jukka Järvinen (p. 050 581 1695).