Ilmanlaatutiedote

Ilman pölypitoisuudet ovat olleet korkeita Seinäjoella eilen 13.4.2022. Hengitettävien hiukkasten (PM10) vuorokausipitoisuus Vapaudentien mittausasemalla oli keskiviikkona (13.4.) 87,0 µg/m3. Arvo ylittää siten terveyden suojelemiseksi annetun raja-arvon, joka on 50 µg/m3. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylityksiä sallitaan 35 kpl kalenterivuotta kohden. Hengitettävien hiukkasten vuorokausiraja-arvon ylitys oli kuluvan vuoden kolmas. Aiemmat ylityspäivät olivat 23.3. (55,5 µg/m3) ja 2.4.2022 (54,8 µg/m3).

Korkeat pölypitoisuudet ja hengitettävien hiukkasten raja-arvon ylitys johtuu hiekoitushiekkapölyn ja jauhautuneen asfaltin nousemista liikenteen vaikutuksesta ilmaan. Kuivat tiet ja selkeä heikkotuulinen sää yhdessä matalan ilmankosteuden kanssa nostavat pölyn ilmaan.

Ennuste:

Kuivan ja heikkotuulisen sään jatkuessa raja-arvon ylitykset ovat jatkossakin mahdollisia.

Tilannetta voi seurata tarkemmin Ilmatieteen laitoksen ylläpitämässä Ilmanlaatuportaalissa: www.ilmanlaatu.fi

Mittaustulokset päivittyvät portaaliin tunnin välein.

Tarvittavat toimenpiteet haittojen vähentämiseksi:

Talvikaudella liukkauden torjuntaan käytetään kivennäisaineksia. Pölypitoisuudet laskevat nopeasti, kun tie kastuu. Seinäjoella katujensiivoukseen ryhdytään heti kun sääolosuhteet sen sallivat. Viimeistään katujen pesun myötä tilanne tulee hellittämään.

Seinäjoen kaupungin ympäristönsuojelumääräysten mukaan kaava-alueella koneelliseen hiekoitushiekan poistoon on käytettävä imulakaisukonetta tai pölyn poistoteholtaan vastaavaa kalustoa. Pölyämistä tulee vähentää kastelulla. Lehtipuhaltimen tai vastaavan käyttö hiekan poistossa on kielletty.

Terveysvaikutukset:

Raja-arvon ylittävät hengitettävien hiukkasten pitoisuudet lisäävät astmakohtauksia, heikentävät keuhkojen toimintakykyä ja lisäävät hengitystietulehduksia. Hiukkasten aiheuttamille terveyshaitoille ovat erityisen herkkiä lapset, vanhukset sekä astmaa ja sydäntauteja sairastavat. Oireita saavien on suositeltavaa välttää pitkäaikaista oleskelemista ja liikkumista vilkkaasti liikennöidyillä alueilla sekä pitkäaikaista asuntojen tuulettamista vilkkaiden katujen varsilla.

Lakaisukone työssään

Lisätietoja antavat ympäristönsuojelujohtaja Hanna Latva-Kiskola (p. 044 425 5716) ja mittauksista vastaava ympäristönsuojelutarkastaja Jukka Järvinen (p. 050 581 1695).