Ikäkeskus- asiakasohjausyksikön asiakaspalaute

Ikäkeskuksessa toteutettiin asiakaspalautekysely lokakuussa 2020.

Vastaajia oli 103.  Asiakaspalautekyselykirjeitä jaettiin koko lokakuun ajan kotikäynneillä, osastokäynneillä, myönteisten sekä kielteisten päätösten mukana. Neuvontapisteellä oli mahdollisuus vastata myös sähköisesti. Kyselyyn vastattiin kouluarvosanoilla 4-10. Kysymykseen, miten tyytyväinen olet saamaasi palveluun kokonaisuutena, keskiarvoksi saatiin 9. Kokonaisarvosanan taso on pysynyt samana vuoden 2019 kyselyyn verrattuna. Seuraava asiakaspalautekysely toteutetaan vuoden 2021 aikana.