Ikäihmisten asiakasohjauksen asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Ikäihmisen asiakasohjausyksikkö Ikäkeskuksessa toteutettiin lokakuun 2021 ajan asiakastyytyväisyyskyselyä. Kyselylomakkeita jaettiin 191 kpl, joista palautui 91 kpl.

Kokonaistyytyväisyyttä mittaavassa kysymyksessä: Miten tyytyväinen olet saamaasi palveluun kokonaisuutena kouluarvosanalla 4-10? Vastausten keskiarvo oli 9,4.  

Palvelun taso jatkaa vuoden 2020 asiakastyytyväisyyskyselyn kiitettävää tasoa.  

Kiitos kaikille kyselyyn osallistujille.