ICT-alan työtaistelun vaikutukset Pali- ja kuljetuspalvelumatkojen välitykseen

ICT-alan toimihenkilöiden työnseisaus on alkanut 25.4.2022 klo 6 ja se päättyy 8.5.2022. Työnseisaus ei koske sote-matkojen välitystä, joten vaikeavammaisten kuljetuspalvelumatkojen välitys turvataan minimimiehityksellä. Puheluissa tämä voi kuitenkin mahdollisesti pidentää jonotusaikaa.

Yleisen palveluliikenteen Palin matkojen välitys ei kuulu suojatyön alle. Palin puheluihin vastataan mahdollisuuksien mukaan, mutta kuljetuspalveluasiakkaat ovat etusijalla. Henkilöstön määrä on mitoitettu lakon ajaksi vain suojatyön tarpeisiin.

Seuraamme tilannetta ja tiedotamme lisää tarvittaessa.