Hyvinvointilautakunnan 7.5.2020 kokouksen päätökset

Yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen virallista pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen virallinen pöytäkirja nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

22 § Talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-31.3.2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee tiedoksi talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

23 § Kesän 2020 uimakoulutoiminta
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hyväksyy esityksen mukaisen kesän 2020 uimakoulun toimintasuunnitelman ja uimakouluista perittävän maksun.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

24 § Oikaisuvaatimus liikuntatoimenjohtajan Hallilanvuoren pesäpallokentän hiekkatekonurmen uudistamista koskevaan hankintapäätökseen
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta hylkää Lappset Liikuntapaikka Oy:n oikaisuvaatimuksen.Tarjouspyynnön hylkäämisen perusteena on, että tarjoajalla ei ole vaadittavaa referenssikohdetta, jolla voidaan varmistua tarjottavan tekonurmen riittävän korkeasta laadusta.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

25 § Nuorisopalvelujen toiminta-avustukset vuonna 2020
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää myöntää toiminta-avustukset seuraavasti:
Etelä-Pohjanmaan Keskustanuoret ry 600 €
Etelä-Pohjanmaan kulttuuriyhteisö Ranka ry 1 800 €
Kihniänkylän Nuorisoseura ry 1 700 €
Lakeuden Ursa ry 1 000 €
Lakeuden Wallriver SK8boarding ry 2 500 €
MLL Peräseinäjoen paikallisyhdistys ry 800 €
MLL Ylistaron yhdistys ry 800 €
Peräseinäjoen Vesaiset ry 500 €
Peräseinäjoen Viitalan Nuorisoseura ry 1 700 €
Sarka-Versot ry 1 000 €
Seinäjoen 4H-yhdistys ry 16 500 €
Seinäjoen Vesaiset ry 300 €
Seinäjoki Gaming ry 700 €
Sepeli ry 500 €
Tasangon Talvikit ry 1 500 €
Ylistaron Alapään Nuorisoseura ry 1 700 €
Ylistaron Ylipään Nuorisoseura ry 1 400 €
yhteensä 35 000 €
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

26 § Seinäjoen kaupungin kulttuuripalveluiden ja Taideyliopisto Sibelius Akatemian/Seinäjoen toimipisteen välinen sopimus Kalevan Navetassa
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta merkitsee asian tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

21 § Viranhaltijapäätökset
Sivistys- ja hyvinvointijohtajan ehdotus:
Hyvinvointilautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.