Seinäjoki on liittynyt Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) –verkostoon joulukuussa 2019. HINKU-verkoston jäsenenä Seinäjoki on sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80% vuoden 2007 tasosta. Tämä tavoite tulisi saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalisuomi -sivuilla pääsee tutustumaan viime vuosien kasvihuonekaasupäästöjen kehitykseen Seinäjoen osalta (ei toimi ie –selaimella). Vähennystavoitteisiin pääseminen vaatii toimenpiteitä niin kaupungilta, yrityksiltä kuin asukkailtakin.

Seinäjoki on sitoutunut Kuntien energiatehokkuussopimukseen (KETS). Sopimuksella pyritään kaupunkiorganisaation energiatehokkuuden parantamiseen ja energiankäytön vähentämiseen, sisältäen myös uusiutuvan energian käytön lisäämiseen liittyviä toimenpiteitä.

Seinäjoen hiilidioksidipäästöt

Seinäjoki on HINKU-kuntana sitoutunut vähentämään hiilidioksidipäästöjään 80% vuoden 2007 tasosta. Suomen ympäristökeskus SYKE on laskenut ilmastopäästöjen määrän ja kehityksen kaikille Suomen kunnille vuosille 2005–2020. Päästöt on laskettu kaikille kunnille yhdenmukaisella, uudella laskentamenetelmällä. Tulokset päivitetään vuosittain. Alla olevista taulukoista voidaan huomata pitkällä aikavälillä tasaista vähentymistä Seinäjoen päästöjen määrässä. Seinäjoella suurimmat päästölähteet ovat maatalous, liikenne ja kaukolämmön tuotanto.

Kuvaaja Seinäjoen kaupungin hiilidioksidi päästökehityksestä vuosilta 2005-2020, jonka mukaan Seinäjoen suurimmat päästöt ovat vuodelta 2010. Ennakkotiedon mukaan vuonna 2020 päästöt ovat olleet pienemmät kuin vuonna 2019.
Seinäjoen päästökehitys 2005-2020

E2020 on vuoden 2020 kasvihuonekaasupäästöjen ennakkotieto, jonka laskentaperiaatteet noudattelevat ALas-järjestelmän yleisiä käytäntöjä. Käytettävissä olevien aineistojen vuoksi laskentatavat eivät kuitenkaan ole täysin yhteneväiset lopullisen laskennan kanssa. Tämän vuoksi lopulliset keväällä 2022 julkaistavat tulokset voivat muuttua ennakkotiedon luvuista.

Ympyrädiagrammi Seinäjoen päästöjen jakauma vuonna 2019. Suurimmat kolma päästölähdettä ovat kaukolämpö, tieliikenne ja maatalous.
Seinäjoen päästöjen jakauma vuonna 2019.

Tarkempia tietoja päästöistä löydät hiilineutraalisuomi.fi sivustolta. Sivustolla voit tarkastella kuntien päästöjen kehitystä vuodesta 2005 lähtien. Seinäjoen päästöt saat näkyviin valitsemalla ”Seinäjoki” aluevalinta-painikkeesta. Menetelmävalinta-painikkeesta pystyt vaihtamaan lisäksi päästöjen laskentamenetelmää.

Seinäjoki on mukana myös MayorsIndicatorsin julkaisemassa CO2-raportti verkkolehdessä. Verkkolehdessä julkaistaan ajankohtaisia uutisia ilmastonmuutoksesta, energiasta, ympäristöstä, ympäristöpolitiikasta, luonnosta ja luonnonsuojelusta. Sivustolta löytyy myös mukana olevien kuntien päivittyvät päästötiedot. Seinäjoen päästötietoihin pääset alla olevasta päästöikkunasta.

Energiatehokkuutta asumiseen

Öljystä uusiutuviin

Öljylämmityksen vaihtaminen kannattaa juuri nyt, kun siihen on saatavissa valtion tukea. Useimmissa tapauksissa investoinnin takaisinmaksuaika on reilusti alle 10 vuotta. Lämmitysjärjestelmän vaihtaminen nostaa myös rakennuksen arvoa. Öljylämmitys aiheuttaa paljon hiilidioksidipäästöjä, jotka kiihdyttävät ilmastonmuutosta, joten lämmitysjärjestelmän vaihtaminen on myös iso ilmastoteko.

Lisätietoa ELY-keskuksen avustuksesta öljylämmityksestä luopumiseksi.

Energiaremontit

Tarkoituksena on antaa tietoa ja neuvontaa paikallisille taloyhtiöille ja isännöitsijöille energiaremonttien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Energiaremontit-oppaaseen on listattu sopivia energiatehokkuustoimia ikäryhmittäin jaotelluille taloille sekä tietoa avustuksista ja rahoituksesta.