Harkku kehittää etsivän harrastustoiminnan mallia Seinäjoella

Kädentaitotyöpaja

Seinäjoen kaupungin harrastamisen Suomen mallin pilotti Harkku – harrastamisen arkku – on täynnä aarteita, ja kantaa sisällään harrastamisen, kaveruuden, kulttuurin ja urheilun teemoja.

Kevään 2021 aikana Seinäjoella käynnistetyssä pilotissa kehitetään erityisesti etsivän harrastustoiminnan konseptia. ”Tavoitteena on antaa kerho-sanalle uusi merkitys ja monimuotoistaa käsitystä harrastamisesta yhdessä lasten ja nuorten kanssa”, kommentoi Harkku-toiminnan koordinaattorina aloittanut Raija Lambacka. Harkun tavoitteena on tarjota mielekästä tekemistä koulupäivän yhteyteen, nostaa lasten itsetuntoa ja -tuntemusta sekä kehittää sosiaalisia suhteita.

Pilotin toinen työntekijä, etsivän harrastustoiminnan Harkku-etsivä, jalkautuu kouluille kohtaamaan oppilaita, kuulemaan palautetta sekä lasten ja nuorten omia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Huomiota kiinnitetään erityisesti sellaisten lasten ja nuorten tavoittamiseen, jotka eivät ole löytäneet mielekästä harrastusta. Lisäksi Harkussa etsitään keinoja tukea lasten ja nuorten omaehtoista harrastamista.

Seinäjoella on kaupungin kokoon nähden tarjolla runsaasti harrastusmahdollisuuksia. Harkku-toiminnan kautta halutaan nostaa esiin kylillä ja kaupunginosissa olevien koulujen ja niiden lähialueiden erityispiirteitä, yhteistyötä iltapäivätoiminnan kanssa sekä ala- ja yläkoulun nivelvaiheen yhteistyön mahdollisuutta harrastustoiminnan tukemisessa. Harkussa tarjottavat toiminnat on valittu valtakunnallisen koululaiskyselyn tulosten pohjalta koulukohtaisesti. Toiminnan kohderyhmänä ovat perusopetuksen vuosiluokkien 1.–9. sekä lisäopetuksen oppilaat.

Seinäjoen kaupungin harrastamisen mallin pilotissa, Harkussa on mukana seitsemän koulua; Kärjen, Hyllykallion, Kertunlaakson, Tanelinrannan, Toivolanrannan ja Kivistön koulut sekä Seinäjoen yhteiskoulu. Harrastamisen mallia toteutetaan tarvelähtöisesti ja tiiviissä yhteistyössä koulujen kanssa. Hanketta rahoittaa Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto. Myönnetty valtionavustus on 29 000 euroa. Hanke on Seinäjoen kaupungin sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan yhteinen ja sitä hallinnoi Seinäjoen kaupungin kulttuuripalvelut ja lastenkulttuurikeskus Louhimo.

Kuva: Katariina Vestergård

Lisätietoja:

Raija Lambacka

Seinäjoen kaupunki / kulttuuripalvelut / Lastenkulttuurikeskus Louhimo

raija.lambacka(at)seinajoki.fi

044 7541 899