CLIL Summer Seminar 2022 Seinäjoella

Kaksikielisen opetuksen (CLIL) kansainvälinen seminaari järjestettiin Seinäjoella 22.-29.8.2022. Seminaari keräsi koolle opetushenkilöstöä Japanista ja Virosta. Ohjelmassa vierailtiin Seinäjoen eri kouluilla.

Seinäjoen kaupunki järjesti yhteistyössä japanilaisen CLIL Institute for Teacher Education -järjestön kanssa kansainvälisen seminaarin. Edellisen kerran tapahtuma oli pidetty ennen pandemiaa vuonna 2019 Nijmegenissä Hollannissa. Viikon mittaiseen seminaariin kerääntyi opetushenkilöstöä sekä oppilaita Japanista, Seinäjoen lyseon yhteistyökoulukoulusta Narvasta Virosta että Seinäjoen kaksikielisestä opetuksesta.

Tilaisuuden keynote speaker David Marsh (MED) avasi puheenvuorossaan metatutkimusta kieltenoppimisen vaikutuksista mieleen ja aivoihin sekä sitä, miten CLIL-pedagogiikka opetusmenetelmänä täydentää kognitiivisten taitojen kehittymistä.

Oppilaat Nagasakista toteuttivat rauhanvetoomuksen atomipommitusten elokuisen muistopäivän ja maailman tapahtumien johdosta. Nuoret toistivat vetoomuksen myös kaupungin vastaanotolla kimonoihin pukeutuneina.

Seminaarivieraat pääsivät tutustumaan myös suomalaiseen luontoon sekä poimimaan mustikoita Kyrkösjärven alueella. Kansainvälisille vieraille suomalainen luonto on aina sykähdyttävä kokemus.

CLIL (Content and Language Integrated Learning) kielenopetusmenetelmässä oppiaineiden asiasisältöjä opiskellaan vieraalla kielellä. Oppilaiden äidinkielellä ja vieraalla kielellä annettu opetus muodostavat kokonaisuuden. Opetus tapahtuu kaksikielisesti opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Seinäjoella kaksikielisiä luokkia on Marttilan koulussa, Seinäjoen lyseolla ja Seinäjoen lukiolla.