Avustus asumisneuvontatoimintaan 2021

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA ) myöntää avustuksia asumisneuvontatoimintaan, jonka tavoitteena on asumisen turvaaminen ratkaisemalla asumisen ongelmia sekä opastamalla asumiseen liittyvissä asioissa.

Avustusta voivat hakea kunnan lisäksi järjestöt ja yhteisöt, jotka harjoittavat tai käynnistävät asumisneuvontatoimintaa.

Hakemukset toimitetaan 15.1.2021 mennessä ARAlle osoitteeseen PL 30, 15141 Lahti tai kirjaamo.ara@ara.fi. Järjestöjen hakemuksiin tulee liittää kunnan lausunto.

Lisätietoa ja hakuohje ARA:n verkkosivuilta

www.ara.fi > lainat ja avustukset > muut avustukset/Avustus_asumisneuvontatoimintaan