Asemanseudun sopimuskokonaisuudet ja investointipäätökset hyväksyttiin kaupunginhallituksessa

Havainnekuva talorykelmästä jossa erivärisiä kerrostaloja, puita ja katu.

Seinäjoen asemanseudun ensimmäiseen rakentamisvaiheeseen liittyvät merkittävät sopimuskokonaisuudet ja investointipäätökset etenivät kaupunginhallituksessa maanantaina 14.2.

Kaupunginhallitus antoi konserniohjeen, jossa Kiinteistö Oy Seinäjoen Aallokolla on oikeus hyväksyä YIT Suomi Oy:n urakkatarjous perhepalvelukeskus Aallokon rakentamisesta sellaisena kuin se vielä käytävien neuvottelujen jälkeen tarkentuu. Samoin Seipark Oy:lle myönnettiin oikeus hyväksyä YIT Suomi Oy:n tarjous pysäköintitalon rakentamisesta sellaisena kuin se vielä käytävien neuvottelujen jälkeen tarkentuu.

Kaupunginhallitus hyväksyi YIT Suomi Oy:n kanssa tehtävät vuokrasopimukset perhepalvelukeskus Aallokon käyttöön tulevista tiloista, asema-aulasta ja käytävätiloista. Myös K. Oy Seinäjoen Myllypuistokodin kanssa tehtävä vuokrasopimus perhepalvelukeskus Aallokon tiloista hyväksyttiin.

Perhepalvelukeskus Aallokon käyttöön tulevien tilojen vuokrasopimukset siirtyvät 1.1.2023 Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle.

Alueen maanvuokrasopimukset tehdään kaupungin noudattamien periaatteiden mukaisesti. Vuosivuokra on 5 prosenttia kauppahinnasta.

Väyläviraston kanssa tehdään erillinen sopimus, jossa sovitaan Väyläviraston osuudesta pysäköintitalon ja asematunnelin alkuosan kustannuksiin.

Päätökset ovat ehdollisia ja edellyttävät, että kaupunginvaltuusto hyväksyy seuraavat kaupunginhallituksen ehdotukset:

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se muuttaa vuoden 2022 talousarviota Seipark Oy:lle tehtävän SVOP-sijoituksen rahoittamiseksi 3,9 miljoonalla eurolla ja sitoutuu antamaan Seipark Oy:lle omavelkaisen takauksen määrälle, jolla se joutuu lainoittamaan pysäköintitalon rakentamista.

Lisäksi kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että se hyväksyy vuoden 2022 talousarvioon lisäyksenä 2 miljoonaa euroa. Summa käytetään rakennuspaikan kaapeleiden siirtokustannuksiin.

Vuoden 2023 talousarvioon varataan 2 miljoonaa euroa asema-aukion ja asematunnelin alkuosan ja hankkeen pysäköinnin väliaikaisjärjestelyihin ja muun liittyvän kunnallistekniikan rakentamiseen.

Vuoden 2024 talousarvioon varataan 4,1 miljoonaa euroa kaupungin osuuteen alikulun ensimmäisen vaiheen kustannuksiin.

Seinäjoen kaupungin selvitys Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle selvityksen, joka koskee Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen siirtyviä sopimuksia, oikeuksia, vastuita ja velvoitteita. Selvityksen liitteet sisältävät mm. hyvinvointialueen hallintaan siirtyvät kaupungin omistamat ja osakeomistuksen perusteella hallitsemat tilat, siirtyvät vuokrasopimukset, terveydenhuollon ja pelastustoimen siirtyvän irtaimen omaisuuden sekä leasing-sopimukset sekä Y-talon ja kotihoidon irtaimiston.

Selvitys sisältää myös arvion siirtyvän henkilöstön palkkakuluista sivukuineen ja arvion lomapalkkavelasta.

Väinölän päiväkodin lunastaminen

Seinäjoen kaupunki lunastaa Pohjassa sijaitsevan Väinölän päiväkodin, jonka vuokrasopimus päättyy helmikuun lopussa 2022. Kaupunginhallitus käyttää vuokrasopimukseen sisältyvän lunastusoikeuden edellyttäen, että kaupunginvaltuusto myöntää vuoden 2022 talousarvioon lunastukseen ja mahdollisiin korjaus- ja huoltokustannuksiin tarvittavan180 000 euron määrärahan.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksistä 14.2.
Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista 14.2.