+
Tulosta
Etusivu

Elintarvikehuoneistot

Elintarvikehuoneistoista tehtävä ilmoitus


Elintarvikealan toimijan on tehtävä kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Elintarvikehuoneistoja ovat mm. kaupat, kioskit, ravintolat, kahvilat, grillit, liikkuvat myyntilaitteet, leipomot sekä elintarvikkeiden kuljetustoiminta.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia toimijoita, joilla ei ole varsinaista huoneistoa elintarvikkeiden käsittelyä varten, mutta jotka toimivat elintarvikeketjun osana (ns. virtuaalihuoneistot). Tällaisia voivat olla esimerkiksi maahantuontiyritykset tai ensisaapumistoimijat.

Ilmoituksen käsittely

Viranomainen lähettää toimijalle ilmoituksen käsittelystä todistuksen. Seinäjoen alueen ympäristöterveydenhuolto perii ilmoituksen käsittelystä maksutaksan mukaisen maksun.

Toimijan vaihtuminen, toiminnan lopettaminen ja keskeyttäminen

Toimijan vaihtumisesta, sekä toiminnan keskeyttämisestä tai lopettamisesta on ilmoitettava viipymättä lomakkeella 2 tai sähköpostitse. Kyseisten ilmoitusten käsittelystä ei peritä maksua, eikä toimija saa näiden ilmoitusten käsittelystä erillistä todistusta.

Milloin elintarvikehuoneistosta ei tarvitse ilmoittaa?

Ilmoitusta valvontaviranomaiselle ei tarvitse tehdä silloin, kun toimintaan liittyvät riskit ovat elintarviketurvallisuuden kannalta vähäisiä sekä:

  1. elintarvikealan toiminta tapahtuu samassa huoneistossa kuin toimijan harjoittama muu elinkeinotoiminta (esimerkiksi kampaamon kahvi- ja keksitarjoilu)
  2. toimija on yksityinen henkilö (esimerkiksi henkilö leipoo satunnaisesti ja myy leivonnaisia torilla, pop-up-ravintolatoiminta); tai
  3. toimintaa ei voida pitää elinkeinon harjoittamisena (esimerkiksi kirkon, koulun tai urheiluseurojen myyjäisissä tapahtuva elintarvikkeiden myynti).

Ilmoitus voidaan jättää tekemättä vain, jos toiminta on vähäriskistä ja jokin muu edellä mainituista kolmesta ehdosta täyttyy. Ammattimaisesta toiminnasta on aina tehtävä ilmoitus, vaikka toiminta olisikin elintarviketurvallisuuden kannalta vähäriskistä.

Elintarvikehuoneiston olennainen muutos

Toiminnan olennaisella muutoksella tarkoitetaan elintarviketurvallisuuteen liittyvien riskien merkittävää kasvua. Tällainen toiminnan olennainen muutos voi olla esimerkiksi sellainen, jossa elintarvikemyymälä aloittaa palvelutiskimyynnin tai ruoan valmistuksen. Neliömäärän lisäys sellaisenaan ei välttämättä ole olennainen muutos ellei elintarvikehuoneistossa aloiteta uusia toimintoja.

Elintarvikehuoneistojen valvontaa tekevät seuraavat tarkastajat:

Tarjoilupaikat (ravintolat, kahvilat, grillit) ja Myymälät (kaupat, kioskit)

Luhtasaari Piia p. 044 425 5039, Uutela Katariina p. 044 4255 579 virkavapaalla, sijaisena Sivula Johanna
Isokyrö, Kauhava, Seinäjoki
Kuoppa-Aho Teresa p. 044 4255 529
Alajärvi, Evijärvi, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli
Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta p. 040 561 6000
Alavus, Kuortane, Ähtäri

Laitoskeittiöt (koulujen, päiväkotien, vanhainkotien, sairaaloiden ja henkilöstöravintoloiden keittiöt)

Koronen Aija p. 050 581 1691
Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Lappajärvi, Seinäjoki
Pasanen Leena p. 040 520 4568 virkavapaalla, sijaisena Aro Aino
Alajärvi, Seinäjoki, Soini, Vimpeli
Perälä Marika p.044 425 5034
Lapua
Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta p. 040 561 6000
Alavus, Kuortane, Ähtäri

Leipomotuotteiden valmistus

Koronen Aija p. 050 581 1691
Alajärvi, Evijärvi, Isokyrö, Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Seinäjoki, Soini, Vimpeli
Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta p. 040 561 6000
Alavus, Kuortane, Ähtäri

Elintarvikkeiden kuljetustoiminta

Koronen Aija p. 050 581 1691
Alajärvi, Evijärvi, Kauhava, Lappajärvi, Lapua, Isokyrö, Seinäjoki, Soini, Vimpeli
Ranta-Knuuttila-Mertala Riitta p. 040 561 6000
Alavus, Kuortane, Ähtäri