Yleistiedoksianto / Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

Yleistiedoksianto / Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 30.6.2023 – 31.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen