Valitus Seinäjoen lupa-asiainlautakunnan päätöksestä 25.05.2021, § 59 (Vesilain 5 luvun 5 §:n mukainen erimielisyys ojitusasiassa, Seinäjoki

Valitus Seinäjoen lupa-asiainlautakunnan päätöksestä 25.05.2021, § 59 (Vesilain 5 luvun 5 §:n mukainen erimielisyys ojitusasiassa, Seinäjoki
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/Hallinto
Tiedoksiantoaika: 28.1.2022 – 23.2.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen