Seinäjoen kaupungin lupa-asiainlautakunnan ympäristölupapäätös 20.6.2023, § 49

Seinäjoen kaupungin lupa-asiainlautakunnan ympäristölupapäätös 20.6.2023, § 49
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 30.6.2023 – 7.8.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen