Lupa-asianlautakunnan ympäristölupa 19.9.2023, § 71

Lupa-asianlautakunnan ympäristölupa 19.9.2023, § 71
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 29.9.2023 – 6.11.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen