Lupa-asiainlautakunnan 20.9.2022 ei myöntänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa eikä maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa

Lupa-asiainlautakunnan 20.9.2022 ei myöntänyt ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaista ympäristölupaa eikä maa-aineslain 4 §:n mukaista lupaa
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Hallinto/hallinto
Tiedoksiantoaika: 28.9.2022 – 3.11.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen