Lupa-asiainlautakunnan 16.5.2023, § 37 päätös ympäristöluvasta jätteen käsittelylle sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Historix Oy

Lupa-asiainlautakunnan 16.5.2023, § 37 päätös ympäristöluvasta jätteen käsittelylle sekä toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta, Historix Oy
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 26.5.2023 – 1.7.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen