Kuulutus: Ympäristölupahakemus ja YSL 199 §:n mukainen hakemus aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta

Kuulutus: Ympäristölupahakemus ja YSL 199 §:n mukainen hakemus aloittaa toiminta ennen päätöksen lainvoimaisuutta
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / ympäristönsuojelu/ympäristönsuo
Tiedoksiantoaika: 26.1.2024 – 4.3.2024
Liitteet.

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen