KOPIO:Kuulutus, ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, lupa-asiainlautakunnan päätös 10.10.2023, § 76

KOPIO:Kuulutus, ympäristönsuojelulain 115 a §:n mukainen ilmoitus, lupa-asiainlautakunnan päätös 10.10.2023, § 76
Laatija: Seinäjoen kaupunki/Kaupunkiympäristön toimiala / Rakennusvalvonta/rakennusvalvon
Tiedoksiantoaika: 13.10.2023 – 20.11.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen