Ilmoitus yleistiedoksiannosta / Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle

Ilmoitus yleistiedoksiannosta / Vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 25.1.2023 – 3.3.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen