Ilmoitus päätöksestä / Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Saarikkonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi, Ilmajoki

Ilmoitus päätöksestä / Ympäristönsuojelulain 89 §:n mukainen aloite Saarikkonevan turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttamiseksi, Ilmajoki
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 1.12.2022 – 9.1.2023

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen