Ilmoitus kuulutuksesta / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 17.5.2022 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta

Ilmoitus kuulutuksesta / Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on antanut 17.5.2022 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta
Laatija:
Tiedoksiantoaika: 17.5.2022 – 23.6.2022

Kuulutusteksti Avautuu uuteen välilehteen