+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Työ ja yrittäminen » Kuntalisä yhdistyksille ja järjestöille

Kuntalisä yhdistyksille ja järjestöille

Seinäjoen kaupunki myöntää työllistymisen tukea yhdistyksille ja järjestöille silloin kun henkilö on saanut kunnan osarahoittamaa työmarkkinatukea. Tuen määrä on 170,00 euroa kuukaudessa, max. 2040,00 euroa vuodessa.

Kuntalisän myöntämisen ehdot

  • Yhdistys/järjestö sitoutuu palkkaamaan työntekijän vähintään 6 kuukaudeksi ja maksamaan alan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Mikäli työsuhde puretaan aikaisemmin kuin työsopimuksen on tarkoitus päättyä, tai henkilöllä on palkaton työnteon keskeytys, tukea maksetaan vain niiltä päiviltä, kun henkilölle on maksettu palkkaa.
  • Kaupungin tuki käytetään kokonaisuudessaan työllistettävän henkilön palkkakuluihin
  • Kuntalisä edellyttää että työllistettävästä on haettu palkkatukea TE-toimistolta, ja siitä on tehty myönteinen palkkatukipäätös koko kuuden kuukauden jaksolle.

Seinäjoen kaupungilla on oikeus periä avustus takaisin, mikäli yllä olevat ehdot eivät toteudu.

Hakemus kuntalisästä toimitetaan Seinäjoen kaupungin työllisyyspalveluihin, Keskuskatu 23 60100 Seinäjoki, missä tarkistetaan onko henkilö oikeutettu kuntalisään. Hakemukset käsitellään vuoden 2018 alusta lähtien.

Tukea ei myönnetä, mikäli valtio on myöntänyt työsuhteeseen 100 % palkkatuen.

Näin haet tukea:Toimita hakemus huolellisesti täytettynä ja lisää liitteeksi Te-palveluiden palkkatukipäätös. Vastaanotettuamme hakemuksen laskemme sopimuskohtaisen tuen määrän, teemme sopimukselle vahvistuksen ja toimitamme siitä kopion.Tämän jälkeen tuki haetaan kuukausittain huolellisesti täytetyllä tilityslomakkeella, jonka liitteeksi lisätään selkeä palkanmaksutodistus.

Tuen maksamisen edellytyksenä on myös, että työntekijän kanssa yhdessä laaditaan jatkosuunnitelma. Tämän tarkoituksena on herättää yhdistys työnantajana tukemaan työllistettyä henkilöä siirtymään määräaikaisen työsuhteen jälkeen kohti avoimia työmarkkinoita tai muita ammatillisia tavoitteita kohti.

Kun kaupungin tuki on myönnetty, on jatkosuunnitelmakaavake toimitettava viimeistään toisen tilityksen yhteydessä Työllisyyspalveluihin. Suunnitelman viivästyessä tuen maksu pidätetään siihen saakka, kunnes suunnitelma on palautettu.

Hakemuksen liitteet:
Kuntalisä hakemus (pdf, 0.12 Mt) Kuntalisän tilityslomake (pdf, 0.13 Mt) Kuntalisän jatkosuunnitelmalomake (pdf, 0.22 Mt)

Tarvittaessa voit olla yhteydessä Työllisyyspalveluihin.

tyollisyyspalvelut@seinajoki.fi