Stadsplanering innebär planering av markanvändning i staden, olika funktioner och av hur byggnader placeras. På en mer exakt nivå innebär det planering av områden, kvarter, tomter samt vägnät och grönområden. Den omfattar fastställande av ändamål för tomter, placering av byggnader, bygglov och antalet våningar.

Områdesplaneringen styrs av markanvändnings- och bygglagen, markanvändnings- och byggförordningen samt av de nationella målen för områdesplaneringen. Det finns tre nivåer i planen: landskapsplan, generalplan samt detaljplan och strandplan. Staden ansvarar för generalplanerna och detaljplanerna och Södra Österbottens förbund ansvarar för planeringen av landskapsplanen.

Gällande generalplaner och detaljplaner finns i Seinäjoki stads karttjänst.

På webbsidan Påverka nu – Tillgängliga ritningar och planer  – finns ärenden som för närvarande är tillgängliga i stadsplanering och planläggning.

Kontaktuppgifter och placering

Stadsplanering och planläggning

Alvar Aallon katu 10, E-dörr, 60100 Seinäjoki
Postadress: PB 215, 60101 Seinäjoki
kaavoitus@seinajoki.fi

Planläggningschef Martti Norja, martti.norja@seinajoki.fi, +35840 774 8501
Generalplanschef Jyrki Kuusinen, jyrki.kuusinen@seinajoki.fi, +35844 754 1645
Planläggningsarkitekt Tiina Leppänen, tiina.m.leppanen@seinajoki.fi, +35844 418 1871
Planläggningsarkitekt Veli-Matti Prinkkilä, veli-matti.prinkkila@seinajoki.fi, +35844 418 1531

Servicepunkt Alvari

Servicepunkten kan man kontakta i alla frågor som rör sektorn stadsmiljö.

Alvar Aallon katu 10, E-dörr, 60100 Seinäjoki
+3586 416 2121
palvelupistealvari@seinajoki.fi
Öppet: vardagar kl. 9–15