Hälsovårdcentralens jourmottagning mån till fre kl. 8–18 och helger kl. 10-16, 06 425 5311, adress: Koskenalantie 18.

Centralsjukhus gemensamma akutrum, Y-huset, vån. 1, Koskenalantie 18. Öppet 24 timmar om dygnet. Ring först ditt akutrum under dess öppettider. Om nödmottagningen är stängd, ring 116117 nödnummer innan du lämnar.

Tandläkarjour på tidsbeställning.
Centraliserad tidsbeställning mån-tors kl. 7.45–16.00, på fredagarna och på dagarna före högtider kl. 7.45–15.00, tfn 06 425 5425.
I brådskande fall är det bäst att ringa genast på morgonen. På veckoslut och på söckenhelger tidsbeställning kl. 8–12, tfn 06 425 5428.

Södra Österbottens social- och krisjour tillhandahåller socialtjänster för plötsliga och nödvändiga behov för invånare och personer som vistas i landskapet Södra Österbotten.
Jourens direktnummer för klienter dygnet runt 044 470 0444 (inga sms!)

Veterinärjour utanför tjänstetid (betala), 0600 399 001.