ESR Linke-hanke 01.09.2015 – 31.08.2018

Hankkeen tavoitteena oli edistää hankkeen kohderyhmän eli heikossa työmarkkina-asemassa olevien, pääsääntöisesti 300 päivää työmarkkinatukea saaneiden työnhakijoiden, erityisesti alle 30-vuotiaiden nuorten ja yli 54-vuotiaiden, työmarkkina-valmiuksia ja työllistymistä. Kohderyhmänä ovat myös hankkeen henkilöasiakkaille palveluja tarjoavat tahot sekä potentiaaliset työllistäjät, erityisesti mikro- ja pk-yritykset. Lisätietoa Eura2014 sivuilta.

ESR Molti-hanke 01.05.2017 – 31.7.2019

Hankkeen tavoitteena oli edistää työikäisten ja työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajataustaisten henkilöiden työelämään kiinnittymistä ja työelämäosallisuutta yhteiskuntaan kehittämällä moniammatillista ja -alaista verkostotyötä ja järjestö- ja yritysyhteistyötä. Tavoitteena on kehittää toimiva ja asiakaslähtöinen yhteistyö- ja toimintamalli kohderyhmän palvelu- ja työllistymistarpeisiin. Hankkeen tavoitteena on luoda kohderyhmälle mahdollisuuksia työelämään erilaisten palvelujen ja toimenpiteiden kautta. Lisätietoa Eura2014 sivuilta.