Työllisyyden kuntakokeilu liittyy hallituksen tavoitteisiin nostaa työllisyysastetta. Työllisyyden edistämisen vastuu ja siihen liittyvä toimivalta siirtyy TE-toimistoilta osittain työllisyyskokeilussa mukana olevien kuntien tehtäväksi.

Työllisyyden kuntakokeilun tarkoitus?

Kuntakokeilun tarkoituksena on vahvistaa kuntien roolia työllisyyspalveluiden järjestäjinä. Kunnat vastaavat työnhakijoiden palveluprosessista ja työllisyyttä edistävien palvelujen tarjoamisesta. Tavoitteena on parantaa erityisesti pidempään työttömänä olleiden ja heikossa työmarkkina-asemassa olevien pääsyä työmarkkinoille.

Kokeiluissa asiakaslähtöisyyttä tehostetaan integroimalla työllisyys-, koulutus- sekä sosiaali- ja terveyspalvelut entistä tiiviimmin yhteen. Palvelumallia ei rajata tiukasti, vaan kunnat voivat kehittää palveluja oman alueen työnhakijoiden ja työnantajien tarpeista käsin.

Työllisyyden kuntakokeilu käynnistyi 1.3.2021 ja päättyy 31.12.2024.

Hallituksen linjauksen mukaan TE-palveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille 1.1.2025. Kuntakokeilujen asiakkaat jatkavat kuntien asiakkaina, kunnes palvelut siirretään pysyvästi kuntiin vuoden 2024 aikana. Lue lisää TE-palvelut 2024 -uudistuksesta Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilta.

Ketkä ovat kuntakokeilun asiakkaita?

Kuulut kuntakokeilun asiakkaaksi, kun olet ilmoittautunut työnhakijaksi ja kotikuntasi kuuluu alueelliseen kuntakokeiluun sekä olet työtön, lomautettu, työllistettynä oleva tai olet työllistämistä edistävässä palvelussa ja kuulut johonkin seuraavista ryhmistä:

  • sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan vaan saat työmarkkinatukea tai peruspäivärahaa Kelasta
  • äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame tai kansalaisuutesi on muu kuin Suomi
  • olet alle 30-vuotias

Jos kuulut kohderyhmään, tietosi siirtyvät automaattisesti kunnalle. Saat tästä tiedon joko kirjeitse tai sähköisesti Oma asioinnin kautta ja sinuun otetaan yhteyttä alueesi kuntakokeilusta. TE-toimisto voi myös antaa tiedon henkilökohtaisesti.

Mikäli asiakkuutesi säilyy TE-toimistossa, tästä ei tule erillistä ilmoitusta eikä asiointiin tule muutoksia.  

Ilmoittaudu työnhakijaksi aina TE-palvelujen Oma asioinnin kautta, kuuluit sitten kuntakokeilun tai TE-toimiston asiakkaaksi.

Kun ilmoittaudut työnhakijaksi kokeilun aikana, saat vastaanottoilmoituksessa tiedon siitä, minne asiakkuutesi kuuluu.

Kuntakokeilun asiakkaana työnhakijan työllistymissuunnitelmassa sovitut tehtävät tulee edelleen hoitaa määräaikoihin mennessä, ettei työnhaku katkea. Jos työnhakijalla ilmenee akuuttia työnhakuun tai työllistymiseen liittyen, hän voi olla yhteydessä kuntakokeilun oma-ohjaajaan tai kuntakokeilun palvelunumeroon. Omaan työnhakuun liittyviä asioita hoidetaan edelleen TE-palveluiden Oma asiointi –palvelussa.

Työnhaun aloittaminen ja työttömyysetuuden hakeminen kuntakokeilun aikana  

Sekä kuntakokeilun että TE-toimiston asiakkaat ilmoittautuvat työnhakijaksi TE-palvelujen sivuilla Oma asiointi -palvelussa. Kuntakokeilu ei aiheuta muutosta työttömyysetuuden hakemiseen Kelasta tai työttömyyskassasta. Työnhaku tulee olla kuitenkin voimassa.  

Työllistymissuunnitelman voimassaolo ja Oma asiointi-palvelu   

TE-toimistossa tekemäsi suunnitelma velvoittaa sinua myös siirtyessäsi kuntakokeilun asiakkaaksi kunnes sinulle laaditaan siellä uusi suunnitelma. Suunnitelman sekä siihen sovitut tehtävät löytyvät Oma asiointi-palvelusta.

Asiakkuuden kesto  

Ollessasi työnhakija-asiakkaana, olet kuntakokeilun asiakas koko kuntakokeilun ajan eli 30.6.2023 saakka. Jos esimerkiksi työllistyt tämän aikana määräaikaiseen työsuhteeseen ja jäisit uudelleen työttömäksi, asiakkuutesi jatkuu kuntakokeilussa. 

Yksikielisten kuntien ruotsin kielellä asioivat asiakkaat  

Kokeilualueisiin kuuluvista kunnista kaksikielisiä ovat Espoo, Hanko, Helsinki, Kokkola, Porvoo, Raasepori, Turku ja Vantaa. Muut kokeilualueisiin kuuluvat kunnat ovat yksikielisiä. Kielilain mukaisesti sinulla asiakkaana on oikeus käyttää viranomaisasioissa suomea tai ruotsia. Mikäli palvelusi ovat siirtymässä yksikieliseen kokeilukuntaan, mutta haluat saada palvelua ruotsin kielellä, voit valita TE-toimiston asiakkaaksi jäämisen. Otathan tässä tapauksessa yhteyttä TE-toimistoon.

Muutto toiseen kuntaan  

Mikäli muutat ja kotikuntasi vaihtuu, myös asiakkuutesi siirtyy uuteen kotikuntaasi, mikäli uusi kotikuntasi kuuluu osaksi alueellista kuntakokeilua. Jos kotikunta ei kuulu kuntakokeiluun, asiakkuutesi siirtyy TE-toimistolle. Sinulle ilmoitetaan, minne asiakkuutesi siirtyy. 

Lähde TE-palvelut

Lisätietoa
Työ- ja elinkeinoministeriö sivuilla
Työnhakijoille Työmarkkinatorin verkkosivuilla
Työnantajille Työmarkkinatorin verkkosivuilla