Päätös työllistymistä tukevan palvelun kulukorvauksesta KK631Word
Valistusosoitus harkinnanvaraista kulukorvausta koskevaan päätökseen KK632Word
Koulutuspalvelun tuottajan selvitys  työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista opinnoista KK621  Word Pdf 
Perustelut koulutustarpeelle KK623 Word Pdf 
Koulutuspalvelun tuottajan selvitys  työttömyysetuudella tuettavaksi suunnitelluista kotoutumislain mukaisista opinnoista KK0714  Word
Pdf
Sopimus työkokeilusta työpaikalla KK682 Word
Pdf 
Työkokeilun palautelomake (työnantaja) KK690  Word
Pdf 
Työkokeilun palautelomake (työkokeilija) KK690b  Word
Pdf
Poissaoloilmoitus KK691 Word
Pdf
Palaute terveystarkastuksesta terveyskeskuksessa KK910  Word
Pdf
Suostumus terveydentilaa koskevien tietojen luovuttamisesta työnantajalle KK911  Word
Pdf
Valtakirja asioiden hoitamiseen KK912  Word
Pdf
Suostumus tietojen luovuttamiseen työnantajalle työpaikan täyttämistä varten KK913 Word
Pdf 
Hakemus matka- ja yöpymiskustannusten korvaamiseen KK611  Word
Pdf 
Asioinnista haettava korvaus KK612  Word
Pdf 
Palkkatukihakemus KK320 Word
Pdf
Palkkatuen maksatushakemus, kaikki työnantajat paitsi kunta ja kuntayhtymä (palkkatukipäätökset 1.1.2015 alkaen)  Word
Pdf
Ilmoitus palkkatuella palkattavan/palkatun työntekijän siirtämisestä toisen työnantajan (käyttäjäyrityksen) työtehtäviin KK323  Word
Pdf 
Hakemus starttirahasta KK325  Word
Pdf
Jatkohakemus starttirahasta KK352  Word
Pdf
Suostumus palkkatukea koskevien tietojen luovuttamiseen työnantajalle KK914Word
Pdf