+
Tulosta
Etusivu

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Tenavakodissa toimintakautena 2018 - 2019 Leppäkerttujen ryhmässä.
Toimintaa ohjaavat esiopetuksen valtakunnalliset perusteet vuodelta 2014 ja siihen pohjautuva Maakunnallinen esiopetussuunnitelma,
joka otetaan käyttöön 1.8.2016.

Maakunnallisessa esiopetussuunnitelmassa korostuu lapsen osallisuus.
Lapsi nähdään aktiivisena toimijana, joka voi osallistua yhä enemmän toiminnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
Lapsi oppii oivaltamalla, tuntee elämysten kautta, toimii kokeilemalla ja iloitsee onnistumisten kautta.
Lapsen saadessa onnistumisen kokemuksia hänen itse-tuntonsa vahvistuu.
Lapsen vahvuuksien löytäminen ja tunteminen kehittävät hänen tervettä itsetuntoa ja luottamusta elämästä selviytymiseen.

Esiopetuksessa puhutaan ns. laaja-alaisesta osaamisesta, johon kuuluvat ajattelu ja oppiminen, kulttuurinen osaaminen,
vuorovaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen sekä
osallistuminen ja vaikuttaminen. Näitä kaikkia asioita kehitetään, jotta lapsista saadaan tulevaisuuden elämästä selviytyjiä.

Esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia ovat
Kasvan ja kehityn
Tutkin ja toimin ympäristössäni
Minä ja meidän yhteisömme
Kielen rikas maailma
Ilmaisun monet muodot


Tenavakoti

Hanneksenrinne 3

60220 SEINÄJOKI

Päiväkodin johtaja Maria-Elina Luoma

p. 06 4162 658, 044-4181658

maria-elina.luomaseinajoki.fi