Valtuuston 24.4.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 25 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 19.4.2024 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä
että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 19.4.2023.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut 49 valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 26 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

 • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 27. päivänä huhtikuuta 2023 klo 14 ja
 • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 28. päivänä huhtikuuta 2023 alkaen.
  Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Irene Turenius ja Erkki Valtamäki.
 • Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irene Turenius ja Erkki Valtamäki

§ 27 Tilaa moninaisuudelle – Seinäjoen kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa- arvosuunnitelma
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Tilaa moninaisuudelle – yhdenvertaisuus- ja tasa- arvosuunnitelman 2023-2024.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 28 Henkilöstökertomus
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy henkilöstökertomuksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 29 Sevas Kodit Oy:n takausanomus / Purilaantie 8, Koulukatu 52 ja Joupinkatu 7
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto myöntää kaupungin omavelkaisen takauksen (sisältää lainan pääoman, koron, mahdolliset viivästyskorot ja perimiskulut ja muut lainan liitännäiskulut) 80 %:n määrään saakka seuraavalle Etelä-Pohjanmaan Osuuspankin Sevas Kodit Oy:lle myöntämälle lainalle:

Lainanantaja…… Etelä-Pohjanmaan Osuuspankki
Lainan määrä….. 800 000 e. Takaus 80 % eli 640 000 e
Laina-aika……….. 10 vuotta

Lainan korko….. korko sidotaan 6 kuukauden euriborviitekorkoon lisättynä 0,290 % marginaalilla (korkoindikaatio 1.3.2023 klo 14:00: eb6kk/360 0 = 3,290%.
Hinnoittelukatko 3 vuotta.
Lainan lyhennykset……. Puolivuosittain. Oikeus maksaa laina pois korkojakson päättyessä.

Takauksen vastavakuus…. Sevas Kodit Oy hakee 1,2 kertaisen takauksen määrän mukaisen kiinnityksen kiinteistöön 743-2- 32-15 (Marttilantie 19) ja panttaa sähköisen panttikirjan 768.000 eur Seinäjoen kaupungille luoton noston yhteydessä omavelkaisen takauksen vastavakuudeksi Seinäjoen kaupungille.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 30 Tontin 743-7-19-1 ostaminen Rytmikorjaamo Oy:ltä ja sen takaisinvuokraaminen yhtiölle
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy seuraavan em. kiinteistön kaupan toteuttamiseksi tarvittavan vuoden 2023 talousarvion muutoksen; Investoinnit ja muut tase-erät Maa – ja vesialueet,
kustannuspaikalle 6202 + 320 000 euroa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Into Seinäjoki Oy:n hallituksen jäsenenä ja Erkki Välimäki hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 31 Asemakaavan muutos: Itikka, kortteli 2 (osa) / Kärrääjänkatu , Varikkokatu / asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Itikan 7. kaupunginosan korttelia 22 (osa) koskevan asemakaavan muutoksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteellinen: Reima Kuisla Kuisla Group Oy:n enemmistöomistajana; ei läsnä.

§ 32 Kivennevan kaupunginosan (16) T-, TY- ja KTY-tonttien hinnoittelu korttelit 1 – 7
Kaupunginhallituksen ehdotus

Valtuusto vahvistaa Kivennevan kaupunginosan

 • korttelien 1 (osa) ja 3 hinnoittelun siten, että yksikköhinta on 18 € /m² tonttikoon ollessa enintään 8 000 m² ja 14 € /m² 8 000 m² pinta-alan ylittävältä osalta. Tonttien ensisijainen luovutusmuoto on vuokraus.
 • korttelien 5 ja 7 hinnoittelun siten, että yksikköhinta on 18 € /m² tonttikoon ollessa enintään 8 000 m² ja 14 € / m² 8 000 m² pinta-alan ylittävältä osalta. Tonttien luovutusmuotona vuokrauksen lisäksi on myyntimenettely.
 • korttelien 2, 4 ja 6 hinnoittelun siten, että yksikköhinta on 25 € /m² tonttikoon ollessa enintään 8 000 m² ja 20 € / m² 8 000 m² pinta-alan ylittävältä osalta. Tonttien luovutusmuotona vuokrauksen lisäksi on myyntimenettely.
  Tonttien vuosivuokra on 5 % tontin myyntihinnasta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 33 Latikan AO-tonttien hinnoittelu ja luovutusmenettely
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto vahvistaa Nurmon Latikan AO-1-tonttien myyntihinnaksi 10 €/m² pinta-alan ollessa yhtä suuri tai suurempi kuin 4000m² ja 12 €/m², jos tontin pinta-ala on pienempi kuin 4000m².

Lisäksi kaupunkiympäristölautakunta päättää esittää, että tonttien luovutusmuodoksi päätetään koko Latikan kaava-alueen osalta myyntimenettelyn lisäksi myös vuokrausmahdollisuus, ja että uusien tonttien luovutusmenettelyssä noudatetaan seuraavia lisäehtoja:

 1. Etusijalla tonttihaussa ovat ensirakentajat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen, eivätkä ole aiemmin rakentaneet kaupungin myymälle tai vuokraamalle tontille.
 2. Toisena ovat hakijat, jotka hakevat tonttia omaan asumiseen ja joilla on kulunut vähintään viisi vuotta siitä, kun ovat edellisen kerran ostaneet/vuokranneet rakentamattoman pientalotontin kaupungilta.
 3. Kolmantena ovat myyntiin rakentajat. Tonttia hakevan yhtiön toimialaan tulee kuulua rakentaminen.
 4. Tonttihaun jälkeen mahdollisesti vapaaksi jääneet tontit vapautetaan kaikkien haettavaksi jatkuvaan hakuun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 34 Hallilanvuoren AP- ja AKR-tonttien hinnoittelu ja myyntimenettely
Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy, että
•Hallilanvuoren korttelissa 134 ja 135 sijaitsevien kahden AP-9 -tontin ja korttelissa 133 sijaitsevan AKR-9 -tontin yksikköhinnaksi vahvistetaan 170 €/k- m²
•rakentajat valitaan L-1 -suunnitelmien perusteella.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 35 Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito
Tarkastuslautakunnan ehdotus
Kaupunginvaltuusto merkitsee tiedokseen sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670